Färdiga produkter

Färdiga produkter som tillverkas inom företaget och som säljs direkt till slutkunden är tex:

  • lador av hyvlat timmer (som förråd och vedlider)grillhus av hyvlat timmer
  • mindre förråd, egna modeller eller enligt önskemål
  • robusta utebord
  • lek kök till tex dagis

Hemtransport kan även ordnas för egna produkter.