Sågvaror, snickerivirke, enligt beställning

Sågvaror kan tas fram enligt beställning i olika längder och dimensioner. Sågvaror torkas till målningsbart material.

Snickerivirke, främst tall och gran, även mindre mängder ovanligare trädslag tex björk, al och asp. Snickerivirket torkas till snickeritorrt.

Med jämna mellanrum samlas även billigt ursorterat virke, plankor och bräder.