Torkning av virke

Alla trävaror som går till försäljning är maskintorkat. Hyvelvarorna torkas till lämplig virkesfukt för användningsändamål, tex golvvirke, paneler och lister.

Frakttorkning erbjuds också, dvs kunder kan få eget virkesmaterial torkat.