Fraktsågning

Fraktsågning sköts från början till slut. Stockarna förs till sågen, sågningen sköts enbart av sågaren, stockägaren får hämta färdigt virke när sågningen är klar. Sågningen görs med normala standardmått, men mått enligt egna önskemål är möjligt.

Stockmåttena måste hållas inom:

  • längder minimi 2,40 max 6,30
  • maxgrovlek i rotändan 50 cm