Anders Lundström Kvevlax

Köpte en lada som förråd till vårt nybyggda hus av Trätjänst F Melin.